Вимоги до оформлення стендових доповідей:

  1.  Розмір стендової доповіді 85 × 120 см.
  2. У першому абзаці вказують назву стендової доповіді (жирним шрифтом), у другому – прізвище та ініціали авторів (наприклад: Петров Л.К.), установу, місто, країну; з третього – текст тез.
  3. Стендова доповідь повинна бути набрана українською або російською мовою.
  4. Структура стендової доповіді (бажано): вступ, мета, матеріали і методи дослідження, результати, висновки.